W krainie kreatywności

Dzieci z klas 1-3

zajęcia w soboty od 9:20 do 12:40

Zajęcia poprowadzą dzieci w krainę wyobraźni, bajki, słowa, gestu, ruchu, tańca, dźwięku, obrazu, teatru, cyrku. Pozwolą na rozwijanie tego, co u dziecka naturalne: wyobraźni, kreatywności, spontaniczności poprzez różnorodne formy twórczej ekspresji.

Warsztaty twórczego myślenia

Podczas zajęć dzieci będą tworzyć wspólna bajkę, nowe zakończenia do znanych bajek, dobre zakończenia rozwiązując problemy bajkowych bohaterów. Poprzez rozwijanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów staną się skuteczniejszymi w życiu codziennym. Poznają możliwości swojego umysłu : wykorzystując umiejętności tworzenia skojarzeń oraz podstawowych technik mnemotechniki, będą skuteczniej radzić sobie w szkole. Dzieci poznają wykorzystanie wyobraźni do twórczego rozwiązywania problemów oraz ćwiczenia rozwijające kreatywne myślenie.

Warsztaty muzyczne

Na zajęciach dzieciom zostaną zaprezentowane instrumenty etniczne z całego świata ( bębny afrykańskie, rury australijskie drumle z Nepalu i Indii oraz wiele innych). Dzieci poznają technikę gry na poszczególnych instrumentach. Naucza się rytmu oraz gry krótkich utworów muzycznych na różnorodnych instrumentach. Dzieci zbudują proste instrumenty i włączą je do instrumentarium. Do wcześniej przygotowanych utworów muzycznych dzieci przygotują oryginalną wizualizację. Zwieńczeniem całości będzie wspólnie zagrany koncert zagrany z przygotowaną na zajęciach oprawą graficzną (wizualizacją).

Warsztaty cyrkowe

Podczas zajęć dzieci poznają podstawy sztuki cyrkowej : żonglerki przedmiotami o różnym stopniu trudności: (począwszy od chustek, przez piłki, talerze rozkręcane, obręcze, maczugi oraz inne przedmioty, flowerstiki, diabolo itp.) oraz elementy ekwilibrystyki - utrzymywania równowagi na monocyklu, szczudłach, rola-bola. Udział w zajęciach cyrkowych aktywizuje prace obu półkul mózgowych, rozwija koordynację wzrokowo-ruchowej, koncentracji i uwagi.

Warsztaty plastyczne

Podczas zajęć dzieci będą mieć możliwość rozwijania twórczości plastycznych, wyobraźni przestrzennej: poprzez tworzenie z codziennych przedmiotów niecodziennych form przestrzennych : min wykorzystując filc, gazety. Zajęcia będą okazja do rozwijania zdolności w zakresie papieroplastyki, ćwiczenia nowych technik zdobienia - małe formy graficzne: (drukowanie, stemplowanie, odciskanie), poznania zasad techniki orgiami . Zajęcia zawierają elementy zabawy realizującej założenia systemu Edukacja przez ruch D. Dziamskiej, zakładającej równoważenie energetyczne obu półkul mózgowych.

 

Lider programu :

Małgorzata Czech - Warsztaty twórczego myślenia

Absolwentka psychologii na UMCS w Lublinie, absolwentka Szkoły Psychoterapii Gestalt w Krakowie, Master trener Treningu Zastępowania Agresji , uczestnik szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Prowadziła psychoterapie w Instytucie Rozwoju Osobowości „Self” w Katowicach, pracowała z dziećmi w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej oraz z osobami dorosłymi w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Katowicach. Obecnie pracuje z dziećmi wspomagając ich rozwój oraz prowadząc psychoterapię młodzieży i osób dorosłych w Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Poradni Uzależnień i Rodzinnej w Rzeszowie.

 

Bartosz Hulinka - Warsztaty muzyczne

Absolwent „Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie” specjalizacja fotografia oraz „Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu” na wydziale komunikacji multimedialnej (fotografia), uczestnik licznych wystaw fotografii , organizator Rzeszowskiego Ogólnopolskiego Festiwalu Diaporam i przeźroczy udźwiękowionych. Współtwórca grupy muzycznej "Klepisko", nauczyciel gry na instrumentach etnicznych.

Iwona Biśto – Warsztaty plastyczne

Dyplomowany nauczyciel wychowania przedszkolnego i pedagog, absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego „Nauczanie plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum”. Trener Kinezjologicznego systemu Kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej oraz trener II ° Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza, instruktor i propagator sztuki origami oraz kreatywnych działań plastycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym, członek Polskiego Centrum Origami i organizator konkursów i wystaw PCO, członek zespołu P21 - Twórcze przedszkola XXI wieku, współpracownik UR prowadzący zajęcia z zakresu „Pedagogiki zabawy”, kierownik Filii Centrum Szkoleniowego Klanza w Rzeszowie. Współautor publikacji: „Tańce, pląsy i zabawy muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym” oraz „Inspirowane folklorem”.

Marcin Fornal – Warsztaty cyrkowe

Mgr. inż. mechaniki i budowy maszyn spec. energetyka. Właściciel Pracowni Warsztatów Edukacyjnych Figaro w której zajmuje się prowadzeniem z garncarstwa, zajęć z pedagogiki cyrku, kuglarstwa, oraz teatru i żonglerki ogniem. Ukończył kurs „Organizacja Czasu Wolnego z wykorzystaniem Pedagogiki Cyrku”. Był opiekunem, instruktor terapii zajęciowej Środowiskowym Domu Samopomocy. Trener grupy i autor projektu: ,,Zajęcia z pedagogiki teatralno-kuglarskiej jako forma nowatorskiej terapii osób z zaburzeniami psychicznymi”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA oddział w Rzeszowie. Uczestnik konferencji naukowej „Od inspiracji do fascynacji pedagogiczne i psychologiczne wymiary sztuki cyrkowej” w Lublinie, ukończył kurs: „Letnia Szkoła Liderów - KLANZOBUS działania animacyjne dla dużych grup”. Lider grupy w Programie Wolontariat Studencki. Absolwent VI edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Trener warsztatów z pedagogiki cyrku w projektach min.: „Wakacje na sportowo”, „Słupniaki też dzieciaki”, „Krzyk Ulicy”, „Igraszki z ogniem”, „Raz, dwa, trzy żongluj i ty”, ”Study Tours to Poland”, „Akademia Przedszkolaka”, „Iskra Marzeń”. W 2011 tytuł „Osobowości Podkarpacia” za długoletnie działania w sferze wolontariatu.

Wróć na górę